PADEL

Om Sektionen

Padelsektionen är just nu pausad på grund av att vi saknar ledare till sektionen. Är du intresserad? Kontakta receptionen så berättar vi mer.

Padelsektionen är en av StiL:s senaste tillskott bland sektioner och verksamheten är under uppbyggnad. För tillfället bedrivs prova-på pass i början av terminer samt regelbundet spel.

På sikt finns en målbild av att utöka sektionen till att även anordna turneringar, seriespel och övrig verksamhet förknippat till Padel.

Regelbundna träningar

Inga träningar inplanerade just nu

Regelbundna träningar bedrivs där alla från nybörjare till rutinerade spelare är välkomna.

Bokning sker normalt via StiL:s ordinarie bokningssystem.

Plats: Ålgatan 7, mitt emot Coop Arena.
Tid: Onsdagar 18:00-19:30

Image link

Bokningsinformation

Image link

Bokning görs via StiLs webbshop eller i StiLs reception. Hela beloppet betalas med kontokort direkt i samband med bokning. Anmälan är bindande och kan inte överlåtas till andra utan medgivande från StiL Padel.

 

ENGLISH

RESERVATION

Reservations are made through the StiL web shop or by the StiL reception. The entire sum is paid with credit card.
The reservation is binding and cannot be transferred to anyone else without permission from StiL Padel.

Vid avbokning återfås erlagd avgift enbart om eventet fylls och en reserv kan tillsättas.
Vid akut sjukdom eller allvarlig skada innan eventet kan avbokning göras och erlagd avgift återbetalas mot uppvisande av aktuellt läkarintyg. Kopia på läkarintyg skall då lämnas in i receptionen på StiL.

 

ENGLISH

CANCELLATION OF RESERVATION

By cancellation of your reservation the paid sum is only refunded if the event is full and a reserve has signed up. In case of acute illness or severe injury before the event a cancellation can be made and the paid sum refunded if a medical certificate issued by a doctor is presented. A copy of the medical certificate should in such case be handed in by the StiL reception.

Deltagande på eventet sker på egen risk och eventuella skador/hälsotillstånd som uppstår under eller i samband med eventet kan inte belastas arrangören.

 

 

ENGLISH

GENERAL FITNESS AND HEALTH

Participation at the event on your own risk. Any damages/health conditions that may occur during, or in connection, with the event cannot be charged to the organizer.

Olycksfallsförsäkring via Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) ingår för de som är medlemmar i StiL, i annat fall rekommenderar vi en egen försäkring. 

StiL Padel förbehåller sig rätten att ställa in eller ändra på eventets upplägg på grund av oförutsedda händelser så som sjukdom eller för få anmälda deltagare. Vid inställt event återbetalas hela anmälningsavgiften.

Åldersgräns 18 år.

 

 

ENGLISH

OTHER

Accident insurance through the Swedish University Sports Federation (SAIF) is included for all STIL members, if you are not a member we recommend that have your own insurance.

StiL Padel reserves the right to cancel or change the arrangement of the event due to unforeseen events such as sickness or too few participants. If the event is cancelled all paid fees will be refunded.

Age limit is 18 years.

Kontakt oss

Har du funderingar om sporten Padel eller sektionen så kontakta oss gärna via:

Dela informationen