FÖR DIG SOM ÄR 12-17 ÅR

JUNIORKORTET

Styrkebetonade övningar kan medföra en rad positiva effekter hos barn

Juniorkortet

Det har på senare tid framkommit vetenskapliga belägg för att styrkebetonade övningar kan medföra en rad positiva effekter hos barn. Därför finns det nu möjlighet för dig som är 12-17 år att börja träna hos oss!

Vetenskapliga undersökningar har visat att styrketräning kan ha skadeförebyggande effekter samt stimulera uppbyggnad av skelett.
Ökad styrka underlättar även motorisk inlärning och skapar därmed bättre förutsättningar för en allsidig, lustbetonad träning inriktad på förvärvande av en bred rörelsearsenal.
Ökad prestationsförmåga är av underordnad betydelse jämfört med ökad hälsa och välbefinnande, vilket bör vara de primära målen för styrketräning för barn och ungdomar.

Fundersam styrketräning för barn?

För att köpa träningskort på StiL krävs en ålder på minst 18 år, är du yngre krävs målsmans underskrift. Vid tecknande av juniorkort (12-17 år) rekommenderar vi att barnet/ungdomen tränar tillsammans med målsman eller av målsman annan godkänd myndig person med giltigt träningskort. Skulle det vara så att ungdomar tränar själva, kom ihåg att du som målsman alltid är ansvarig för hur ditt barn uppträder i anläggningen och vikten av att informera om våra Trivselregler och Medlemsbestämmelser.

Som junior (12-17 år) betalar man studentpris på våra olika kort. För autogiro kopplas abonnemanget till målsmans konto och autogiromedgivande krävs.

Vi erbjuder en StiL-introduktion anpassad för åldersgruppen 12-17, där vi går igenom våra träningsrekommendationer och ger tips på uppföljningar.

Image link
JUNIORKORTET

Generellt rekommenderar vi följande aktiviteter för barn/ungdom

Vid osäkerhet kring teknik rekommenderas en instruktion med utbildad instruktör, som kan bokas via receptionen. Träning med fria vikter (t ex hantlar och stänger) eller tung maskinbelastning rekommenderas inte förrän god teknik behärskas!

AKTIVITETER

Nyttiga länkar

Vid osäkerhet kring teknik rekommenderas en instruktion med utbildad instruktör, som kan bokas via receptionen. Träning med fria vikter (t ex hantlar och stänger) eller tung maskinbelastning rekommenderas inte förrän god teknik behärskas!

Styrketräning för barn och ungdomar - Jacob Guidol & Nicklas Neuman

Riksidrottsförbundets kunskapsöversikt: Styrketräning för barn och ungdom

En sammanfattning av vanliga frågor

Nyhetsartikel som hänvisar till Michail Tonkonogis kartläggning av forskningslitteratur rörande styrketräning av barn och ungdomar

Image link