Följ med på tur med StiL

Frilufts

Vi anordnar varje termin olika turer för studenter och andra som vill ta sig ut i naturen.

Frilufts

Vi är StiL Frilufts, en sektion på StiL Sportcenter. Vi anordnar varje termin olika turer för studenter, StiL medlemmar och andra som vill ta sig ut i naturen. Turerna kan vara allt från att utforska Lofoten till att åka turskidor vid Kebnekaisemassivet eller kajakpaddling i Luleå skärgård. Vi brinner för friluftsliv och tycker det hade varit kul om alla fick möjlighet att följa med på våra turer!    

Vi driver också tillsammans med StiL Längdskidor en uthyrningsbutik med utrustning för friluftsliv. Här kan man hyra ryggsäckar, tält, gaskök, långfärdsskridskor och andra prylar för en god tur. Att man saknar egen utrustning behöver alltså inte vara något problem!

Vi består av 13 personer, som leder de olika turerna som kännetecknas av Gemenskap, Äventyr och Upplevelser. Hoppas vi ses! 

We are StiL Frilufts, a non-profit association and section at StiL, Luleå University of Technology. Every semester we arrange different trips for students and others who wants to discover the nature of Luleås surroundings. The trips can vary from exploring Lofoten too skiing next to Kebnekaise or kayaking in the archepelago. We are very passionate about outdoor life and think it would be fun if everyone could join our trips!

We also have a outdoor gear rental store at StiL where you can rent a number of different equipment such as backpack, tent, gas stove and ice skates. So if you are missing anything wont be a problem!

We consist of 13 people, who arrange and leads the different trips which are characterized by Fellowship, Adventure and Experiences. Hope to see you! 

Uthyrningsbutik

Det är i uthyrningsbutiken du kan hyra sådant du saknar själv för resan.
Glöm inte att läsa bokningsinformationen innan du börjar.

Bokningsinformation

För att boka en resa krävs medlemskap hos StiL samt inloggning till hemsidan. Bokning görs via StiLs webbshop eller i StiLs reception. Hela beloppet betalas med kontokort direkt i samband med bokning. Anmälan är bindande och kan inte överlåtas till andra utan medgivande från StiL Frilufts.

English

RESERVATION
To make a reservation, a membership at StiL and a login to the website is required. Reservations are made through the StiL web shop or by the StiL reception. The entire sum is paid with credit card. The reservation is binding and cannot be transferred to anyone else without permission from StiL Frilufts.

Vid avbokning återfås erlagd avgift enbart om resan fylls och en reserv kan tillsättas.
Vid akut sjukdom eller allvarlig skada innan resan kan avbokning göras och erlagd avgift återbetalas mot uppvisande av aktuellt läkarintyg. Kopia på läkarintyg skall då lämnas in i receptionen på StiL. Om du ej har svensk bankkonto ta kontakt med ansvarig ledare för information om återbetalning.

English

CANCELLATION OF RESERVATION
By cancellation of your reservation the paid sum is only refunded if the trip is full and a reserve has signed up. In case of acute illness or severe injury before the trip a cancellation can be made and the paid sum refunded if a medical certificate issued by a doctor is presented. A copy of the medical certificate should in such case be handed in by the StiL reception. Refunds must be collected no later than two months (60 days) after the trip departure date.

Om en deltagare inte uppfyller konditions- eller erfarenhetskraven och detta innebär en säkerhetsrisk för deltagaren själv, ledarna eller resterande grupp har ledaren rätt att neka deltagaren att följa med på turen eller fortsätta på pågående tur. Om deltagaren nekas fortsätta på turen utgår ingen ersättning och deltagaren betalar hemresan själv. 

English

GENERAL FITNESS AND PRIOR EXPERIENCE
If a participant does not fulfil the general fitness- or prior experience requirements and this is leads to a risk for the participant himself/herself, the leaders or the rest of the group, the leaders have the right to reject the participant to join the trip or to continue the ongoing trip. If the participant is rejected to continue with the rest of the group, the participant will not get any economical compensation and will pay for the trip home by himself/herself.

Olycksfallsförsäkring via Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) ingår för de som är medlemmar i StiL, i annat fall rekommenderar vi en egen försäkring. 

StiL Frilufts förbehåller sig rätten att ställa in eller ändra resrutt på grund av oförutsedda händelser så som extremt väder, sjukdom eller för få anmälda deltagare. Vid inställd resa återbetalas hela resans belopp.

Eventuella evakueringskostnader som tillkommer då en deltagare avbryter en tur ersätts inte utav StiL.

Åldersgräns 18 år.

English

OTHER
Accident insurance through the Swedish University Sports Federation (SAIF) is included for all STIL members, if you are not a member we recommend that have your own insurance.

StiL Frilufts reserves the right to cancel or change any trip due to unforeseen events such as extreme weather, sickness or too few participants. If a trip is cancelled all paid fees will be refunded.

Any evacuation costs that arise when a participant cancel a trip is not replaced by StiL.

Age limit is 18 years.

Intresseanmälan

Katalog

Här samlar vi onlineversionen av friluftsbladet

StiL Frilufts katalog 2023 med information gällande friluftsliv och inspiration samt tips till äventyr.

StiL Frilufts katalog 2022 med information gällande friluftsliv och inspiration samt tips till äventyr.

StiL Frilufts resor för höstterminen 2021. Allt från vandring, paddling och grottäventyr till fiske.

Stil Frilufts resor våren 2021. Allt från turskidor i skärgården och fjällen till hundspann och isfiske.

Stil Frilufts resor för vårterminen 2019. Allt från skidturer och forsränning till isklättring och norrskensvandring.

StiL Frilufts resor för höstterminen 2018. Allt från vandring och paddling till turridning på islandshästar.

Stil Frilufts resor för vårterminen 2018. Allt från skidturer och fiske till topptur och kanot.

Stil Frilufts resor för höstterminen 2017. Allt från vandring och paddling till forsränning och grottäventyr.

Kontakt

For questions please contact suitable person below or send a message.

Hannes Sandlund
Hannes Sandlund
Ordförande
Pontus Staaf
Pontus Staaf
Vice ordförande och verksamhetsutveckling
Sara Jarnfeldt
Sara Jarnfeldt
Ekonomi
Pehr Eriksson
Pehr Eriksson
Utbildning
Ellen Hedin
Ellen Hedin
Marknadsföring
Carolin Hellberg
Carolin Hellberg
Marknadsföring
Julia Zdybek
Julia Zdybek
Marknadsföring
Alma Bergman
Alma Bergman
Marknadsföring
David Norberg
David Norberg
Marknadsföring
Elvira Peterson
Elvira Peterson
Marknadsföring
David Lidström
David Lidström
Utrustning
Helena Kempe
Helena Kempe
Utrustning
Jens Johansson
Jens Johansson
Utrustning
Miriam Lindhe Persson
Miriam Lindhe Persson
Utrustning
Jonathan Öhrn
Jonathan Öhrn
Utrustning