FRISKARE ARBETSPLATS?

FÖRETAG

Vi hjälper och stöttar organisationer med hälsofrämjande insatser!

TRÄNA TILLSAMMANS

Vi hjälper och stöttar organisationer med hälsofrämjande insatser!

Att främja hälsa och välbefinnande, arbeta med gemenskap och kommunicera hälsobudskap inom organisationer är viktiga aspekter i vårt arbete.

HUR STÖTTAR VI ER ORGANISATION?

Vi arbetar med att stötta och hjälpa organisationer att utföra, upprätthålla och förbättra de anställdas hälsa och livsstil, vilket resulterar i fördelar på individ, grupp och organisationsnivå. Vi utvecklar hälsofrämjande insatser för företag som kan generera en god personalhälsa.

Vi erbjuder omfattande och skräddarsydda program för varje företag, konstruerade efter företagets unika behov av hälsa och flexibilitet. Har ni som organisation en hälsosam personal leder detta till ekonomiska vinster, främst p.g.a. ökad produktivitet och minskad sjukfrånvaro.

Vi erbjuder
 • Avtalslösningar

 • Företagslösningar i grupp

 • Föreläsningar

 • Hälsoscreening

 • Företagsevent

  - Frukostmingel
  - Inspirationsdagar
  - Lunchföreläsningar

Image link
Träningens genomförande

Träningen genomförs med våra personliga tränare som vi tillsammans har stor erfarenhet av att coacha, motivera och inspirera individer till en hälsosammare livsstil. Träningen är varierade och kan bestå av olika kombinationer av styrka, kondition, funktionella rörelser samt rörlighet som är anpassat utformad till respektive företag och dess unika behov.

Fördelar med att träna tillsammans

Fördelar med att träna tillsammans som arbetsgrupp

Större vinst till individen vilket leder till större vinst för organisationen! Många fysiska och mentala fördelar är kopplade till fysisk aktivitet, tillsammans med ökad produktivitet och kreativitet. Sker träningen gemensamt som arbetsgrupp, förstärks även samhörigheten på arbetsplatsen, av att personalen lär känna varandra i en miljö utanför arbetet. Vad genererar en stark samhörighet? mer glädje och skratt, förstärkt samarbete, det skapar större delaktighet och social gemenskap på arbetsplatsen, vilket i sin tur skapar större förutsättningarna för en salutogen arbetsplats och en god psykosocial arbetsmiljö. Detta på grund av att många grundläggande aspekter för välmående och en god hälsa uppfylls hos individen.

Tidigare resultat

Enligt tidigare referenser har träning gemensamt som arbetsgrupp resulterat i att antalet aktiva träningskort samt aktivitetsnivån i form av antalet inpasseringar har ökat med över 100%. Med andra ord är personalen fysisk aktiv i större utsträckning när det/den genomförs i grupp snarare än individuellt. Träna i grupp kan således resultera till friskare personal och stärkt samanhållning.

Frej

Levin

KONTAKTA OSS

Fyll i formuläret nedan med dina kontaktdata så hör vi av oss till dig.

I SAMARBETE MED: